Birgit-Elgaard

Omstrukturering er et andet ord for stress og demotivation

Hvem skal sikre at din virksomhed når målene?

De tilbageblevne medarbejdere kan føle sig oversete, stressede eller skyldige.

Fasthold dine nøglemedarbejdere efter omstrukturering.

Success og omstrukturering er andre ord
for
 stress og spildtid

Korridorsnak og brok ved kaffemaskinen nedsætter effektiviteten.

Frustration bider sig fast, giver dårligt arbejdsklima, stress og sygemeldinger.

Et effektivitetsfald på 10 procent svarer til tabet af 1 medarbejder pr. 10 ansatte.

40% af  hverdagens optimisme skabes gennem bevidste aktive valg hver dag.

Få hurtigt din virksomhed tilbage på fuld fart.

Du og dine medarbejdere skal høste gevinsten ved omstrukturering.

En fælles indsats sikrer fortsat jobglæde, en følelse af at løfte i flok og øget effektivitet.

Omstrukturering med overskud!

 

Motivér de tilbageblevne medarbejdere

De ’udvalgte’ medarbejdere der er tilbage efter en omstrukturering, trænger til motivation, og det er vigtigt at såvel arbejdsmiljø som trivsel og arbejdsglæde kommer i fokus.

Som leder skal du sørge for at skabe den motivation der giver dine medarbejdere et mentalt overskud.

Motivation sikrer overlevelsen

Både under og efter en omstrukturering er motivationen blandt ’de udvalgte’ lav. Men det er et must, både menneskeligt og økonomisk, at medarbejdernes og ledernes frustration vendes til motivation.

Det gælder om at sikre at både hjertet og det hele menneske er med i, og kommer anstændigt igennem omstruktureringsfasen. På den måde er det muligt at sikre jobtrivsel og håndtere den forandring der finder sted. Derved sikres at medarbejdere og ledere arbejder sammen om at føre virksomheden videre mod nye visioner og mål. Kreativiteten, arbejdsglæden og effektiviteten sikres.

Det handler om mere end bare at overleve fyringsrunden

At overleve en fyringsrunde betyder langt fra at de tilbageblevne medarbejdere føler sig heldige. Ofte forsvinder tilliden til ledelsen, de har en følelse af at medarbejderomsorgen er væk, de føler sig sat udenfor indflydelse, de savner deres fyrede kollegaer, og de forestiller sig at de skal løbe dobbelt så stærk fremover.

Tilbage står virksomheden med demotiverede medarbejdere, og frustrationen kan føre til tabt motivation, stress, sygemeldinger og opsigelser.


Har du spørgsmål? Ring på 21223464 eller mail til: info@tagengoddag.dk


Hvilken dag vil I ha' i dag?

 

Jeg hedder Birgit Elgaard Brett, og i mange år arbejdede jeg i store internationale virksomheder og organisationer. Jeg har selv prøvet at være en del af omstruktureringer og jeg har prøvet at blive frasolgt. Jeg har altid været en af de ikke-fyrede medarbejdere, og ved at det kan være en meget frustrerende og stressende oplevelse.

De erfaringer har jeg kombineret med enkle og praktiske teknikker som dine medarbejdere kan bruge til at flytte fokus, og dermed skabe en god dag – hver dag. Det handler om selv at vælge.

Jeg har fokus på hvad medarbejderne selv kan gøre for at bevare arbejdsglæden og motivationen samt fastholde et tilfredsstillende resultat.

Mine ydelser er designet direkte til dine udvalgte medarbejdere, som du har valgt skal være en del af det team der skal føre virksomheden videre mod de næste mål.

Men de ’udvalgte’, de medarbejdere der ikke blev fyret under omstruktureringen, skal have et løft hvis:

 • Der er meget negativ snak i korridorerne
 • Møder er præget af fokus på det negative
 • Jobtilfredsheden er faldet markant
 • Stressfraværet er stigende
 • Nøglemedarbejderne er begyndt at sige op.


 

Motivation

spire i flodseng2

Sørg for at dine medarbejdere får den nødvendige næring

Fra den første melding eller det første rygte om en mulig eller planlagt omstrukturering, begynder den negative korridorsnak – motivation, frustration og effektivitet er dalende.

Så følger den ofte akavede periode, hvor de fyrede kollegaer stadig er på arbejdspladsen fysisk, men mentalt er de allerede ude.


Arbejdsbyrden stiger, job ændrer indhold, der siges farvel til gode kollegaer, men den nye organisation er endnu ikke på plads.

Typisk stiger sygefraværet og arbejdspresset, beslutningerne trækker ud, månederne går og motivationen er nedslidt.

 

Det er de stærke personlige ressourcer der sikrer, at medarbejderne vokser med opgaven

Selvom det er ledelsen der skal skabe rammerne for arbejdsglæde, så ligger ansvaret for egen arbejdsglæde hos den enkelte person.

Undersøgelser indenfor positiv psykologi viser, at 40% af livsglæden skabes af daglige bevidste aktiviteter, de daglige valg.

Men samtidig er det vigtigt at forstå, at de tiltag der virker afstressende på den ene, kan virke stressende på kollegaen.

Derfor er dialog vigtig når der skal skabes en effektiv stresspolitik.

 • Dem, der håndtere kriser bedst, har et fælles træk: De er optimister  der ser muligheder. De tager ikke tingene personligt og er pragmatiske.
 • De har gode strategier til at håndtere udfordringer (god coping).
 • Optimisme og coping kan læres, og smitter af på kollegaerne.

Der er forskellige grader af motivation.
Fra 1. som er fuldstændig mangel på motivation til 5. som er den ultimative motivation, hvor du er selvkørende, glemmer tid og sted.

Jo mere motivationen kommer inde fra, fra dig selv, jo stærkere er den.

Hvor motiveret er du? Din afdeling? Dine medarbejdere? Hvor på skalaen fra 1 til 5 er I i forhold til, hvor I helst vil være for at sikre optimal motivation, trivsel og effektivitet?

motivation-figur

Har du spørgsmål? Ring på 21223464 eller mail til: info@tagengoddag.dk

Væk med stress

Langtidsvirkningerne af omstruktureringer

Følelsen af ikke at have kontrol, at være sat uden for spillet, er en af de parametre der skaber stress. I 2009 lavede HIRES (European Expert Group on Health in Restructuring) en omfattende undersøgelse i 10 lande, de fleste i EU samt Norge. Formået var at analysere langtidspåvirkningen af omstruktureringer, blandt andet den virkning det har på helbredet hos de blivende medarbejdere.

Re-growth
Friske skud straks efter en skovbrand. De australske Blackboys planter har deres egen beskyttelse mod ilden.

To af de væsentlige konklusioner i rapporten var, at de personer der har flest personlige ressourcer klarer det bedst, at du ikke kan ’vænne’ dig til at blive omstruktureret samt at der er en markant stigning i antallet af hjerte-karsygdomme og dødsfald 3-5 år efter omstruktureringen.

 

Robuste medarbejdere klarer omstruktureringen bedst

Andet end frynsegoder

Løn og frynsegoder skaber alene ikke en god arbejdsplads. Men gode relationer og resultater sikrer både trivsel, arbejdsglæde, effektivitet og resultater.

Flyt fokus

Af de fire grundfølelser glæde, angst, sorg og vrede kommer glæden som den eneste sjældent helt af sig selv. Det er nødvendigt at have et bevidst fokus med en aktiv tilgang på glæden.

Der skal også være enighed om, hvordan tonen i ”korridorerne” skal være. Det er nødvendigt med fælles spilleregler og medindflydelse.

Coaching

Det er meget personligt, hvordan vi bedst håndterer udfordringer, og den måde en person håndterer udfordringerne på (kaldet ”coping”), virker muligvis ikke for kollegaen. Derfor er det nødvendigt med en indsigt i, hvad det er der virker og ikke virker. Alle kan lære nye strategier, og det at opbygge nye, er ofte et godt sted at starte.

Har du spørgsmå? Ring på 21223464 eller mail til: info@tagengoddag.dk

Arbejdsglæde

Har I styr på jobtilfredsheden?

 • Arbejdsglæde er en af de vigtigste kilder til  livsglæde
 • Arbejdsglæde og livsglæde er den bedste kur mod stress
 • Arbejdsglæde kommer af de ting vi gør her og nu
 • Arbejdsglæde skabes af:
  Resultater - At være stolt af sit arbejde, af produktet
  Relationer - At have det godt med dem du arbejder sammen med
 • En følelse af fællesskab og opbakning giver trivsel.
 • Mental ro og overskud skaber grobund for kreativitet og effektivitet.

 

Hurra, der er omstrukturering!

 • En udfordrende tid kan vendes til at være en gave. Kursen kan rettes til og fokus flyttes, men det kræver en fælles tilgang. Som virksomhed, afdeling eller team skal I træffe en fælles beslutning om, at det kan være anderledes. Ansvaret starter hos den enkelte, og bygges op og vedligeholdes i fællesskab.
 • Et foredrag er et perfekt afsæt for at vende skuden.

 

Har du spørgsmål? Ring på 21223464 eller mail til: info@tagengoddag.dk

Min tilgang

Det er ingen kunst at være glad når solen skinner.

Vi kan alle være glade, smilende, rummelig og overskudsagtige når livet, jobbet og privatlivet kører på skinner.

Kunsten er derimod at kunne bevare optimismen og drivkraften når der er modgang.

Heldigvis er det en kunst som alle kan lære og mestre.

Mine værktøjer har jeg udviklet som en kombination af mental træning, positiv psykologi og coaching kombineret med egne erfaringer.

De er enkle og jordnære, lette at lære og lette at bruge i hverdagen.


Foredrag, workshops og coaching.

Mine foredrag og kurser er tilpasset tilhørerne og situationen, der er ikke to der er fuldstændig ens. Story-telling er en del af mine foredrag, hvori jeg blander historier fra min opvækst i Kenya og mine arbejdsår i Nepal og Namibia. Jeg brugte sammenlagt 10 år af mit liv bosat udenfor Danmark, og bruger de erfaringer i mine kurser og foredrag.

Jeg har taget 5 coachuddannelser, og har en meget jordnær tilgang til problemstillinger, hvor jeg sigter mod at flytte fokus og tage ansvar. Det handler om at se muligheder uden at miste overblik og realitetssans.

Dermed får I en coach der har prøvet det på egen krop, som ved hvor svært det kan være at komme videre for de ikke-fyrede, og som har en bred livserfaring, og som ved hvordan man kommer op på hesten igen.

Så hvilken dag vil I ha’ i dag?

Hvilken dag vil du ha' i dag?

Foredrag

Mit foredrag fokuserer på, hvordan I kan forvandle jeres liv med aktive daglige valg, ved at vælge at ”Tage en god dag”.

Medarbejdere der føler sig kørt ud på et sidespor, som er frustrerede eller som føler sig som en brik i et spil. Mit foredrag giver ny inspiration til, hvordan de kan flytte fokus .

Jeg kommer ind på, hvor vigtigt det er at vi har det godt både på jobbet og i hjemmet, hvordan du genskaber jobtilfredsheden og motivationen og dermed forøger din effektivitet og, meget vigtigt, forebygger stress.

Jeg lærer jer enkle teknikker og fif til at flytte fokus og til at ”Tage en god dag”. Det hele serveres med humor og anekdoter fra Afrika.

Det handler ikke om at være lalleglad, men om at få overskud og luft igen, og så ellers komme ”op på hesten” igen.

Kernen i mit foredrag er hvordan vi alle aktivt kan vælge at ”Tag en god dag” i stedet for blot passivt at ”ha’ en god dag”. Jeg har fokus på de medarbejdere der ikke blev fyret under omstruktureringen, folk der ofte føler sig oversete og går med en følelse af at de bør være taknemmelige over at de ikke mistede jobbet.

Foredraget kan også være mere generelt, hvor jeg fokuserer på blandt andet familie og pårørende for at skabe mere forståelse og støtte på hjemmefronten.

Foredraget kan eventuelt afholdes i forbindelse med events som inspiration til resten af dagen.

Workshops

I forbindelse med omstrukturering holder jeg workshops, hvor jeg igennem et aftalt forløb coacher og hjælper de ’udvalgte’ medarbejdere, ledere og chefer.

Det er vigtig at få sat fokus på trivsel og arbejdsglæde, og det gøres blandt andet gennem team building, og ved at sikre at transitionen sker så stressfri som muligt.

Det er vigtigt at få givet medarbejderne de rigtige redskaber, så de kan se fremad, og ikke skue tilbage på en tid, hvor det var stressende og mindre sjovt at gå på arbejde.

De "udvalgte" medarbejdere skal have arbejdsglæden tilbage, så de kan se muligheder og ikke problemer. Det gøres bedst ved at inddrage dem aktivt i de processer der skal bringe virksomheden fremad.

Samtidig skal chefer og ledere også blive opmærksomme på, at det kan være svært for visse medarbejdere at få optimismen tilbage, og at det derfor er vigtigt at kigge meget nøje på, hvordan de bedst mulige rammer for den enkelte medarbejder kan skabes.

Coaching

Jeg fungerer som coach både for individer og større grupper.

Kontakt mig for at høre, hvordan jeg kan hjælpe dig/jer i forbindelse med omstruktureringer og anden business eller privat coaching.

Kontakt mig på 21223464 eller info@tagengoddag.dk for en uforpligtende snak eller for mere information.

Har du spørgsmål? Ring på 21223464 eller mail til: info@tagengoddag.dk

Læsestof

 Ønsker du en kort opsummering af Tag en god dag-konceptet som du kan printe, så klik her:  Tag en god dag, også hos jer

Få historien om, hvordan Dorthe genfandt arbejdsglæden efter et "Break ThroughTM coachingforløb hos Birgit Elgaard Brett: Artikel Arbejdsglæde tur:retur fra Jyllandsposten, VIVA.

Bliv inspireret til at forebygge frustration hos dine medarbejdere: HR-Guide Sådan forebygger fremsynede ledere frustrationer

Husk, fremtiden for din virksomhed eller din afdeling ligger hos de medarbejdere du/I valgte at beholde i forbindelse med omstruktureringen eller fyringsrunden: HR-Guide Omstrukturering? Fremtiden ligger i de overlevende!

Har du overvejet at blive coachet? Der er mange former for coaching og det der er bedst for dig vil afhænge af, hvor du er i dit liv. Læs mere her: Skab en god dag coaching  Du er altid velkommen til at ringe og få en gratis og uforpligtende oplevelse af om det er noget for dig.

Har du spørgsmål? Ring på 21223464 eller mail til: info@tagengoddag.dk

Persondatapolitik

Dette website er ejet af:

Elgaard Consult ved Birgit Elgaard Brett, 21223464, info@tagengoddag.dk, Langebjergvej 9, 3330 Gørløse.
Elgaard Consult: CVR 32122035

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Beskrivelse af databehandlingen:

Formål:

 • Levering af mine produkter og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.
 • Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
 • Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.
 • Online markedsføring: Personoplysninger anvendes til online markedsføring f.eks. på Facebook.

Kategorier af personoplysninger:

 • Jeg behandler flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder:

Jeg har fået dine oplysninger:

 • Direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder på nettet, f.eks. Facebook, på en fysisk tilmeldingsliste til et foredrag eller på et kursus.
 • Direkte fra dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier.
 • Min databehandler i øjeblikket Campaign Monitor, men dette ændres til Mailchimp.

Behandlingsgrundlag:

Det er nødvendigt for mig at ligge inde med disse oplysninger af på grund af:

 • Min legitime interesse i at markedsføre mine produkter
 • Så jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
 • Så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere:

Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min  garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

 • Stripe til betaling af produkter og ydelser
 • Nemtilmeld og Easyme til håndtering af booking og køb af produkter og email nyhedsbreve.
 • Campaign Monitor og Mailchimp til håndtering af mailadresser, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.

Opbevaring:

Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks fordi du har adgang til et online produkt du har købt.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Birgit Elgaard Brett, 21223464, info@silvametoden.dk, Langebjergvej 9, 3330 Gørløse. Elgaard Consult CVR 26973678

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse  i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over Elgaard Consults behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

Dette site bruger cookies til at tilpasse indhold og annoncer og til at analysere trafik. Jeg deler også oplysninger om din brug af websitet med mine partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Mine partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside. Ønsker du ikke cookies, er du velkommen til at slå dem fra i din browser eller at forlade sitet.